Προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου των λοιμώξεων γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και καθημερινά παρουσιάζονται νέα συστήματα υψηλού επιπέδου απολύμανσης. Από τη δεκαετία