Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, απαιτούν την χρησιμοποίηση συστημάτων  καθαρισμού και ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio-Εξυγίανσης κατά όγκο’’ .του αέρα  για την εξουδετέρωση αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων.  Ο καινοτόμος  σχεδιασμός φέρνει τον έξυπνο

Ως αναθεωρήσεις θεωρούνται οι πλήρεις και συστηματικές ανασκοπήσεις , όπου αποτελούν τα σημαντικά εργαλεία αντικειμενικής προσέγγισης  για  Διορθωτικές Ενέργειες ποιο αποδοτικών κατευθύνσεων  πρόληψης  από φαινόμενα διασποράς. Η αναθεώρηση είναι ένα θετικό βήμα,